Christophe Van den Bremt banner

Komt allen

Komt en zingt de lof der zotheid

Komt allen en zingt

Over onze vergiftigde beschaving

Staat op verworpenen der aarde

Staat op en zingt

Bezingt de grootste blunder der natuur

Komt allen, komt en zingt ...